Innkalling til årsmøte 2024

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøte torsdag 21.mars klokken 19:00. Årsmøtet vi avholdes i lokalene til LOS Digital på Elveveien. Sakspapirer blir publisert på hjemmesiden senest 14. mars Saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars.

Innkalling til årsmøte 2022

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøte torsdag 24.mars klokken 19:00. Årsmøtet vi avholdes fysisk, sted blir lagt ut sammen med sakspapirer senest 17. mars Saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 10. mars,

Tryggivann

Tryggivann.no er dessverre nede i helgen. Det er en fellesfeil på serveren, og det er litt usikkert når den kommer opp og stå igjen. Beklgaer ulempene dette måtte medfølge