Innkalling til årsmøte 2022

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøte torsdag 24.mars klokken 19:00.

Årsmøtet vi avholdes fysisk, sted blir lagt ut sammen med sakspapirer senest 17. mars

Saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 10. mars,