Innkalling til årsmøte 2024

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøte torsdag 21.mars klokken 19:00.

Årsmøtet vi avholdes i lokalene til LOS Digital på Elveveien. Sakspapirer blir publisert på hjemmesiden senest 14. mars

Saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 7. mars.

Hvem kan delta på årsmøte idrettslag?

Regler om stemmerett følger av lovnormen § 6, og utgangspunktet er at alle som er over 15 år, har vært medlem av idrettslaget i minst én måned og har oppfylt medlemsforpliktelsene, har stemmerett. Det stilles krav til vedtaksførhet for et årsmøte i et idrettslag, jf. lovnormen § 13 (5).