Om klubben

Larvik Svømmeklubbs formål:   Vi ønsker å drive idrett preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede,...