Innkalling til Årsmøte 2023

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøte torsdag 23.mars klokken 19:00.

Årsmøtet vi avholdes fysisk, sted blir lagt ut sammen med sakspapirer senest 16. mars

Saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 9. mars,