Om klubben

Larvik Svømmeklubbs formål:   Vi ønsker å drive idrett preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. ( Fra § 1 Formål, LSK lov ) Vi i LSK identifiserer oss med følgende:   Verdier: Trivsel Samhold Trygghet Hovedmål:   KVALITET I BREDDE OG TOPP. LSK skal være en klubb som satser konkurransesvømming hvor topp og bredde går hånd i hånd i en parallell utvikling, hvor aktiviteten er preget av trivsel, sportslige og sosiale ambisjoner. Vi skal være blant de mest anerkjente svømmeklubbene i Norge, og klubbens svømmere skal...