Norges svømmeskoler

Velkommen til svømmekurs!

norgessvommeskoler_original-1024x168

Larvik Svømmekubb driver svømmeopplæring etter Norges Svømmeskoles prinsipper og metodikk.

Norges Svømmeskoler er fellesbegrepet for en nasjonal plan for svømmeopplæring i regi av Norges Svømmeforbund og tilbyr svømmeopplæring av høy faglig kvalitet.

Norges Svømmeskoler er basert på en felles standard for svømmeopplæring. Standarden er utarbeidet for å hjelpe klubber og kvalifiserte instruktører, som med sin erfaring vil forsterke gjennomføring av planen.

Planen er basert på solid pedagogikk/ metodikk og nasjonale standarder for hvilke øvelser som må beherskes på veien mot svømmedyktighet. Dette gir instruktørene en retning, men også en mulighet for variasjon i gjennomføringen.

Norges Svømmeskole fokuserer på:
1. At svømmeopplæringen skal være gøy
2. Ferdighetsutvikling
3. Svømmeteknisk utvikling
4. Kognitiv (erkjennelsesbasert) utvikling

Larvik Svømmeklubb er stolte av å være en autorisert klubb for Norges Svømmeskoler.

Les mer om Norges Svømmeskole
www.tryggivann.no

 

Kursfilosofi:

Det finnes en rekke misforståelser omkring forholdet mellom mennesker og vann og dermed også omkring svømming og svømmeopplæring. Svømming handler om hvordan en beveger seg, ikke bare hvor langt. Det er mer nyttig å kunne hvile ved å flyte så lenge man vil enn bare å kunne bevege seg i en bestemt retning. Det er allsidighet som gjør en i stand til å hanskes med «uventede» hendelser. Vi legger derfor stor vekt på basisferdigheter som å dykke og flyte tidlig i kurset.

Studier har lært oss at det å kunne skifte stilling eller retning; det å kunne bevege seg uanstrengt både på magen og på ryggen i vannskorpen og under vann, er grunnleggende for kontinuerlig glede og motivasjon. Gjennom slik erfaring etableres etter hvert et indre behov om å bevege seg rasjonelt i vannet.

På svømmeskolen kan den unges forskjellige former for bevegelse i vannet bl.a. inkludere flere svømmearter. De ulike svømmeartene har sin misjon.  Ingen kan prioriteres framfor andre eller betraktes som den ideelle. Noen er imidlertid enklere å lære og kommer derfor tidligere i opplæringsprosessen.

Barn lærer i forskjellig tempo og læringsprosessen kan sammenlignes med trappetrinn, der stagnasjon veksler med raske forbedringer. Det er svært viktig at barnet får den tiden de trenger til å lære, uten å forsere læreprosessen. Det er en fordel om foreldre tar med barnet i bassenget i tillegg til kursdagen og lar dem vise hva de har lært. Det frisker opp elevens hukommelse og gjør dem stolte.

Øvelser barnet ikke vil prøve på er de ikke klare for enda. Forsøk fra vår side på å forsere utviklingen vil snarere bremse enn fremme læringsprosessen.
Det er naturlig å sammenligne vårt eget barn med andre barn. Vi vil så gjerne at vårt barn skal være fullt på høyden med de andre barna. Men alle kan ikke være på høyden i alt til enhver tid. Gi dem den tiden de trenger, så ordner det meste seg.

NB! Barna blir observert og evaluert på fremgang underveis og vil bli anbefalt neste kurs når det er klar for det og har lært de nødvendige ferdighetene. Det er ikke unormalt for barn å gå ett eller flere av kursene flere ganger før barnet går videre til neste trinn.

Spørsmål kan rettes til kursavdelingen på epost: leder@larviksvommeklubb.no eller pr telefon 928 03 951.