Klubbens historie

«Få idretter er vakrere og sundere enn svømming, og det er en sport som passer utmerket for damer, da muskulaturen ikke utvikler seg klumpet, men harmonisk«., sluttet fomannen i Vestfold svømmekrets, Arnold Clason da han talte ved stiftelsesmøtet for en ny svømmeklubb i Larvik.

I avisen Nybrott fra 23. mai 1935, fant vi  møtereferatet som blir gjengitt under.  Vi har beholdt språkdrakten, men kortet noe på setningene.

23.mai 1935.

Svømmegruppe i turnforeningen blev stiftet i går

Med 44 medlemmer

Formann blev Reidar Gjertsen.

Larvik turn og idrettsforening hadde i går innbudt interesserte til stiftelse av en svømmegruppe. Hovedstyrets formann Herny Lilliedahl ønsket velkommen og omtalte kort betydningen av å kunne svømme, og i nødstilfeller å kunne være med på livredning. Dette var ting som burde ligge betydelig lenger fremme enn tilfellet var i dag. Det måtte bli en oppgave å få svømmingen innført i skolene som et obligtorisk fag.

Dernæst nevnte han at et godt organisert svømmestevne var den beste propaganda for å få nye folk med.

Ordet blev deretter gitt til formannen i Vestfold svømmekrets hr.Arnold Clason, Tønsberg, som også sterkt prioriterte nødvendigheten av og kunne svømme, og svømme riktig og være så godt trenet at man kunne være til hjelp når ulykken skulde være ute.

Dernest omtalte han instruktivt de forskjellige svømmemetoder og livredningsgrep. – Det å lære å svømme riktig og da i særdelshet crawl, er ikke så raskt gjort. Det gjaldt derfor  å ikke miste motet selv om ferdigheten ikke ble så stor den første sommer. Videre ønsket han hell og lykke med starten av gruppen, og oppfordret flest mulig å tegne seg som medlemmer.

Få idretter er vakrere og sundere enn svømming, og det er en sport som passer utmerket for damer, da muskulaturen ikke utvikler seg klumpet, men harmonisk, sluttet han.

Lilliedahl oplyste at man hadde konferert med badeutvalget, og dette stilte seg meget velvillig, og stilte Kirkebuktens bad til benyttelse på treningskveldene med 50 prosents avslag på billettpengene. Det var meningen å komme i gang  straks sesongen ble åpnet og hr. Clason vilde virke som trener fra 23. juni og et stykke ut i juli. Man gikk deretter til valg og som styre valgtes: Formann Reidar Gjertsen med 23 stemmer. Magnar Johannesen hadde 10, A. Lilleng 4 og Wilhelm Larsen 1 st.  Viseformann: Willy Evensen 30 stemmer.

Kasserer Erling Kopperud 19 st. Sekretær : Solveig Mjanger ved akklamasjon.  Styremedlem Finn Abrahamsen akklamasjon.

Suppleanter til styret Ingrid Grønn og Walter Hauge. Revisorer M. Johansen og Lileng.

Lilliedahl foreslo nedsatt en lovkomitè på 3 medlemmer som får i oppdrag å utarbeide forslag til lover og fremlegge dette på et møte om ikke alt for lenge.

Som treningsdager blev fastsatt mandag , onsdag og fredag

I alt tegnet det seg som medlemmer av gruppen 44 stk, derav 23 damer

Reidar Gjertsen vilde få takke for den tillit som var vist han  ved å velge han til gruppens første formann og håpet  at det arbeidet som blev gjort vilde vise sig å være det beste for gruppen og svømmingen.

Sluttelig takket Lilliedahl og ønsket hell og lykke med arbeidet fremover.