Styret

Navn Funksjon Telefon Mailadresse
Ella Cathrine Schøning Styreleder 928 03 951 leder@larviksvommeklubb.no
Torbjørn S. Engstrøm Nestleder 412 22 929 torbjorn@skareng.no
Atle Gulbrandsen Styremedlem 930 77 833  atlegul@gmail.com
Gitte Manvik Styremedlem 412 22 923 gitte.manvik@gmail.com
Mads Helgaker Styremedlem 922 32 012 mhelgaker1@gmail.com
Imran Mughal Varamedlem

Oppmann

Ingfrid Svendsen
Mail: ingfridsve@gmail.com
tlf : 952 99 501


Leder Svømmeskolen

Ella Cathrine Schøning
Mail: svommekurs@larviksvommeklubb.no
Tlf : 928 03 951

Sportslig komité

Hovedtrener
PT har ikke LSK fast hovedtrener. Ta kontakt med styret eller sporstlig leder
Sportslig leder
Atle Gulbrandsen
Mail: atlegul@gmail.com
Tlf: 930 77 833

POSTADRESSE: Larvik Svømmeklubb, , Boks 196, 3251  LARVIK