Sommersvøm – Trygg i vann til sommeren?

Intensivt Sommerkurs for barn fra 5-16 år
Mål med Svømmekurs: Målet med kurset er å gjøre deltakerne trygge i vannet. Det betyr at de lærer grunnleggende svømmeteknikk og at de kan være i og ved vann uten umiddelbar fare.

Mange vil i løpet av kurset ta sine første svømmetak og dermed legge et godt grunnlag for å bli svømmedyktig. Grunnfilosofien i Norges Svømmeskole er å ha det moro i vannet, bli trygg og ha en progresjon som bygger på tidligere ferdigheter.

Sted: Farrishallen, Ahlefeldtsgate 4, 3262 Larvik
Klokken 15:00-17:00 – Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, uke 25 og uke 26
(40 minutters kurs x 8 dager)

Sommerkurs 1, kl 15:00-15:40
Sommerkurs 2, kl 15:40-16:20
Sommerkurs 3, kl 16:20-17:00

Forbehold om endring av tider innenfor tidsrammen 15:00-18:00 pga. alderssammensetning, svømmeferdigheter og mest mulig fokus på barna.

Påmelding gjøres via tryggivann.no –klikk for en utskriftfsvennlig pdf-fil med informasjon om kurset (rett over kartet) (Dersom dere ikke har vært på svømmeskolen vår tidligere så opprett en bruker, meld på svømmekurs)

Henvendelse kan gjøres på e-post: kurs@larviksvommeklubb.no eller pr tlf 91 86 97 98 eller tlf 92 80 39 51