Grenland Tyr Cup – 16.09-17.09

For NM/A/B/C

Høstens første approberte stevne nærmer seg. Klubben skal delta på Grenland Tyr Cup i Kjølneshallen, Porsgrunn helgen 16.09-17.09.

Yngste årsklasse på stevnet er 2007. Ingen kvalifiseringskrav. Det koster 100kr per øvelse å delta.

Av erfaring er dette ganske lange stevnedager. Det er en formiddagsøkt og en ettermiddagsøkt begge dager, med en god pause mellom. Larvik svømmeklubbs trenere anbefaler at vi deltar på formiddagsøvelsene begge dager.

Trenere på stevnet blir Grethe Lill (lørdag), Juan Escalada (søndag) og Ingrid Svan Kjær.

Stevnestart er 0900 begge dager. Oppmøte til innsvømming senest kl 0745.

Påmelding gjøres av svømmere til partitrener, som så videresender til oppmann (Mailen Kjær). Foreldre til svømmere på B- og C partiet bekrefter påmelding pr mail til mailen.svankjaer@gmail.com .

Påmeldingsfrist til oppmann er 04.09 kl 24. Det betyr at utøverne kan snakke med trenerne på Kveldeleir om øvelser og andre ting man lurer på.

Innbydelsen der man finner øvelsesoppsettet og mye annen nyttig info ligger i dokumentarkivet.