Styret

Navn Funksjon Telefon Mailadresse
Cathrine Tvedt Styreleder 917 59 175 cathtvedt@hotmail.com
Torbjørn S. Engstrøm Nestleder 412 22 929 torbjorn@skareng.no
Atle Gulbrandsen Styremedlem 930 77 833  atlegul@gmail.com
Kjersti Nielsen Styremedlem 907 53 835 kjersti.nielsen@komplett.com
Mads Helgaker Styremedlem 922 32 012 mhelgaker1@gmail.com
Imran Mughal Varamedlem

Oppmann

Ingfrid Svendsen
Mail: ingfridsve@gmail.com
tlf : 952 99 501


Leder Svømmeskolen

Petter Malm
Mail: svommekurs@larviksvommeklubb.no
Tlf : 901 97 300

Sportslig komité

Hovedtrener
PT har ikke LSK fast hovedtrener. Ta kontakt med styret eller sporstlig leder
Sportslig leder
Atle Gulbrandsen
Mail: atlegul@gmail.com
Tlf: 930 77 833

POSTADRESSE: Larvik Svømmeklubb, , Boks 196, 3251  LARVIK