Treningstid Ak-partiet

Trener: Petter Malm – mob 901 97 300
E-post: pet-m@online.no

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Svømming
Morgenøkt

Oppmøte
05:45
06:00-07:30
Farrishallen
Juan

Svømming
Ettermiddagsøkt 

Oppmøte 15:15
15:30-17:00
Farrishallen
Juan
Oppmøte 15:45
16:00-18:00
Farrishallen
Petter
Oppmøte
Basis
18:15-19:30
Farrishallen
Petter
Oppmøte
15:15
15:30-17:00
Farrishallen
Petter
 Oppmøte 06:30
06:45-08:45
Farrishallen
JE/GL/PM
Landtrening 17:35-18:05
Basis
Juan
17:15-18:30
Basis
Juan

Felles oppmøte 15 minutter før trening benyttes til bevegelighetstrening, klargjøring og sosialisering. Det er viktig å være klar til trening når treningen starter.