Asker Open

Påmelding til Asker Open i Risenga Svømmehall, fredag 6/1 til søndag 8/1 – 2017. Asker Open er det svømmestevnet i Norge som gir den siste muligheten for å kvalifisere seg til LÅMØ. I henhold tildette legges det av stevnearrangøren til rette for at deltakerne skal få muligheten til å svømme alle LÅMØ-øvelsene denne helgen. Asker Open er et svømmestevne for alle våre svømmerne som er født i 2006 og eldre. Påmelding skjer på treningene frem til påmeldingsfristen. Altså på treningene tirsdag 13/12, onsdag 14/12 og torsdag 15/12. Påmeldingsfrist torsdag 15/12 kl 18:00.   Dersom noen av utøverne som kan tenke...

Om klubben

Larvik Svømmeklubbs formål:   Vi ønsker å drive idrett preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. ( Fra § 1 Formål, LSK lov ) Vi i LSK identifiserer oss med følgende:   Verdier: Trivsel Samhold Trygghet Hovedmål:   KVALITET I BREDDE OG TOPP. LSK skal være en klubb som satser konkurransesvømming hvor topp og bredde går hånd i hånd i en parallell utvikling, hvor aktiviteten er preget av trivsel, sportslige og sosiale ambisjoner. Vi skal være blant de mest anerkjente svømmeklubbene i Norge, og klubbens svømmere skal...