Innkalling til årsmøte 2021

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøte torsdag 18.mars klokken 18:30.

Årsmøtet vi avholdes elektronisk, med mulighet for fysisk deltakelse i lokalene til LOS dersom smittevernshensyn tillater dette.

Saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 4. mars,