Ny innkalling til årsmøte 2020

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøtet digitalt torsdag 4.juni klokken 18:30.
På grunn av Coronasituasjonen avholdes årsmøtet i år digitalt via Teams. For å holde styr på deltakere og stemmeberettige må vi ha påmelding.

Påmelding til styret@larviksvommeklubb.no innen 28.5.2020

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 4. Behandle Larvik Svømmeklubbs årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle Larvik Svømmeklubbs regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta Larvik Svømmeklubbs budsjett.
 9. Behandle Larvik Svømmeklubbs organisasjonsplan.
 10. Valg:
  – Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 1 varamedlem (minst ett).
  – Kontrollutvalg med 2 medlemmer (minst to) og 1 varamedlem (minst ett).
  – Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Larvik Svømmeklubb har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  – Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Alle dokumenter blir tilgjengelig i dokumentarkivet senest to uker før årsmøtet (21. mai)