Årsmøtet 2020 er utsatt inntil videre

Etter anbefaling fra FHI og NIF har styret valgt å utsette årsmøtet for 2020 inntil videre.

Norges idrettsforbund har satt ny frist for gjennomføring av årsmøtet til 15. juni. Situasjonen er litt uavklart pr nå, og vi vil komme tilbake med ny dato når vi vet når vi kan gjennomføre årsmøtet på en forsvarlig måte