Lovnorm for idrettsalg

Etter vedtak av Idrettsstyret 23. oktober 2019 har alle klubber blitt pålagt å oppdatere lovene sine i tråd med idrettsrådets bestemmelser.

Da endringene i lov for LSK er i tråd med idrettssyrets lovnorm har det ikke vært nødvendig med årsmøtevedtak for denne oppdateringen.

Endringer er godkjent av styret på styremøte 3.12.2019.

Loven er tilgjengelig på denne siden eller kan lastes ned fra Dokumentarkivet