Innkalling til årsmøte 2019

Larvik Svømmeklubb avholder årsmøte på Framhytta torsdag 7.mars klokken 18:30.

Saker for behandling på årsmøtet må være styret i hende senest 1. mars,

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Larvik Svømmeklubbs årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
  5. Behandle Larvik Svømmeklubbs regnskap i revidert stand.
  6. Behandle forslag og saker.
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta Larvik Svømmeklubbs budsjett.
  9. Behandle Larvik Svømmeklubbs organisasjonsplan.
  10. Valg

Alle dokumenter blir tilgjengelig i dokumentarkivet senest en uke før årsmøtet (28. februar)