Foreldremøte onsdag 22.8 kl 19.30

Foreldremøte onsdag 22.8 kl 19.30 i Farrishallen. Først felles, deretter gruppevis.