Nye trenigstider

Som informert er det fra uke 15 noen mindre justeringer på treningstidene.

Nye tider ligger under «treningstider» for de ulike partiene