Årsmøte i Larvik svømmeklubb 2017

23.03.17. Kl. 18.00

Sted: Klubbhytta til Larvik Turn idrettsforening ( Lovisenlund )

Saker må meldes inn til styret senest 14 dager før møtet. Endelig saksliste og dokumenter blir lagt tilgjengelig på hjemmesiden senest en uke før møtet.

VEL MØTT.

Mvh styret