Om klubben

Larvik Svømmeklubbs formål:

 

Vi ønsker å drive idrett preget av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. ( Fra § 1 Formål, LSK lov )

Vi i LSK identifiserer oss med følgende:

 

Verdier:

Trivsel

Samhold

Trygghet

Hovedmål:

 

KVALITET I BREDDE OG TOPP.

LSK skal være en klubb som satser konkurransesvømming hvor topp og bredde går hånd i hånd i en parallell utvikling, hvor aktiviteten er preget av trivsel, sportslige og sosiale ambisjoner.

Vi skal være blant de mest anerkjente svømmeklubbene i Norge, og klubbens svømmere skal være representert blant de beste i landet.

SLAGORD:

 


vi LSKer svømming!